İç Denetçiler

 

İç Denetim Birimi Başkanı

Zeki YILDIZ

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi, Kamu Yönetimi

E-posta: zyildiz@yildiz.edu.tr

 

İç Denetçiler

Mehmet Sait ÖZDEMİR

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi, İşletme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman(Y.Lisans)

E-posta: mozdemir@yildiz.edu.tr

 

Ogün ÇAĞLAR

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi, Maliye

E-posta: ocaglar@yildiz.edu.tr