Anasayfa
 
 
İç Denetim; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 63. maddesinde, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
 
Bu amaçla, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İç Denetim Birimi kurularak üç İç Denetçi ile iç denetim faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. 2014 yılında İç Denetim Birimi, İç Denetim Birimi Başkanlığı adı altında tekrar yapılandırılmıştır. İç Denetim Birimi Başkanlığı halen  Başkan ve iki İç Denetçi ile faaliyetine devam etmektedir.