Misyon ve Vizyon

 

 

İç Denetim Birimi Başkanlığının Misyonu:

Yıldız Teknik Üniversitesinin tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

 

 

İç Denetim Birimi Başkanlığının Vizyonu:

Yıldız Teknik Üniversitesinin danışmanlık ve denetim faaliyetlerini örnek alınacak bir şekilde yürüterek Üniversitenin  en değerli kaynağı haline gelmek.